Durant algunes classes hem estat estudiant aspectes geomètrics d’algunes figures, i en un dels problemes del tema de vectors va aparèixer el baricentre (punt a on es tallen les 3 medianes d’un triangle qualsevol).

La mediana d’un triangle és el segment que uneix un vèrtex amb el punt mig del costat oposat.

Amb diferents triangles de cartró que tenim a l’aula vàrem dibuixar les medianes i vàrem comprovar que totes es tallen en un únic punt (el BARICENTRE) que a més és el centre de gravetat del triangle: ho vàrem comprovar també, subjectant-lo amb un dit i un bolígraf i vegent que quedava en equilibri perfecte!!

També vàrem comprovar (mesurant) una de les propietats d’aquest interessant punt: que sempre es troba a 2/3 de distància del vèrtex que correspon a cada mediana.