Durant les primeres setmanes de curs hem treballat aspectes de geometria en 2D i 3D que ens han fet conèixer les àrees i els volums de les figures i cossos més coneguts: rectangles, triangles, cercles, cilindres, prismes, esferes, cons, piràmides…

Fa uns dies vàrem mesurar quants de m2 té de superfície la nostra aula-taller prefabricada (número 16), vegent que té forma de rectangle (quasi) perfecte:

  • ÀREA = BASE x ALTURA = 7 m x 5’84 m = 40.88 m2

També vàrem mesurar l’altura de l’aula, la qual cosa ens va permetre calcular el seu volum (la nostra aula té forma d’ortoedre):

  • ÀREA = ÀREA DE LA BASE x ALTURA = 40.88m2 x 2.24m = 91.5712 m3

Aquesta activitat ens va permetre també treballar altres interessants aspectes matemàtics relacionats amb la precissió dels mesuraments:

– quants decimals s’han d’agafar?

– com és de gran l’error que cometem si només agafam qualcuns?

i també l’aproximació per tempteig dels càlculs (vàrem fer una porra per veure qui s’apropava més abans de calcular!)

Fotos: Nerea Barrientos