Durant el passat mes de maig hem realitzat algunes classes pràctiques amb els alumnes de 3r i 4t d’ESO de Matemàtiques Aplicades i Acadèmiques, amb l’objectiu d’estudiar diferents aspectes de la probabilitat (i comprovar com les experiències aleatòries no són deterministes, i sovint contradiuen la nostra intuició!).

Els alumnes s’organitzaven en grups de 3 (dos jugadors i un àrbitre, que canviaven els seus rols a mesura que acabava cada partida) i jugaven a la Cursa de Cavalls i la Cursa d’Obstacles (en aquest altre article podeu descarregar els materials emprats). Posteriorment analitzaven quines eren les situacions més convenients per guanyar, després de reflexionar amb l’ajuda d’algunes preguntes.

Una d’aquestes classes, (la del passat 25 de maig) va formar part del conjunt d’activitats que els professors Juan Carlos Sánchez i Ruben Enrique varen dissenyar i analitzar dins de l’experiència de formació Observació entre Iguals (organitzada durant el curs 21 22 pel CEP de Palma i la UIB).