El passat 19 de maig es va realitzar una sortida amb els alumnes de 3r d’ESO, relacionada amb les assignatures de Geografia i Història i Matemàtiques.

Els alumnes, organitzats en equips, havien de resoldre una sèrie de qüestions, algunes de les quals havien estat prèviament plantejades a les classes anteriors, i altres es varen abordar a les classes posteriors, aprofitant les observacions que es varen fer durant el recorregut.

Aquí podeu veure el dossier que havien d’emplenar els equips (fotos: Emilio Monteagudo)