Aquí vos deixam unes imatges de la classe del passat dilluns 4 de juny, a l’assignatura de Matemàtiques Aplicades (4t d’ESO)

Dins del tema de Probabilitat, vàrem utilitzar dos jocs: la Cursa de Cavalls i la Cursa d’Obstacles (abaix podeu veure els taulers i les normes per jugar), mitjançant els quals vàrem reflexionar sobre quines són les millors opcions en cada cas (qualcunes d’elles no eren les que pareixien a primera vista!)