Durant les darreres setmanes del curs, a l’assignatura de Matemàtiques Aplicades de 4t d’ESO hem estat investigant sobre aspectes estadístics de les enquestes.

Per posar en pràctica tot el que hem anat aprenent i descobrint, hem elaborat una enquesta, a partir de l’eina Formularis que ofereix Google, per la qual cosa hem hagut de prendre algunes decisions:

Quina és la població i la mostra? (les persones sobre les quals volem estudiar qualque aspecte, i a qui farem l’enquesta)

Quines preguntes els farem i com ho quantificarem?

Quines conclusions pretenem extreure?

D’aquesta manera, vàrem seleccionar algunes preguntes que tenguessin com a resposta variables quantitatives (vaem haver de destriar si eren discretes o contínues!) i qualitatives, per la qual cosa concretar els intervals i possibles respostes va ser un tema necessari.

Per tal que emplenar l’enquesta fos el més senzill possible, vàrem triar una URL més curta i fàcil de recordar, usant l’eina bit.do.

Posteriorment, vàrem fer uns cartells, intentant seguir un parell de criteris que animassin a la participació (poc contingut i clar) i alguns dels nostres alumnes varen anar classe per classe per explicar l’enquesta als seus companys, animant a dedicar uns minuts a contestar-la.

Cartell que vàrem elaborar i penjar a les aules

Finalment, una vegada recollides les respostes, vàrem veure les opcions que ofereix l’eina dels Formularis de Google per recollir les dades: diagrames de sectors, possibilitat de descarregar totes les respostes, etc.