Durant aquestes darreres setmanes, els alumnes de 3r ESO A i 3r ESO B han estat preparant unes enquestes per conèixer millor tot l’alumnat del nostre institut.

Dins de l’assignatura de Matemàtiques, han après estadística mitjançant un projecte que els ha servit per conèixer de prop algunes dades interessants com són ara: quin són els seus gusts musicals, quant de temps dediquen a l’esport, quina roba fan servir…

Fent feina per grups cooperatius han pensat, dissenyat, calculat, han pres decisions, han reflexionat, explicat i avaluat, utilitzant els nous portàtils del centre (full de càlcul, processador de text, presentacions, etc) que els han servit de gran ajuda per elaborar els pòsters amb el recull, resum i interpretació de les informacions obtingudes.

El passat divendres 26 de maig varen presentar els seus pòsters juntament amb els seus professors i companys, els quals estaran exposats aquests dies al hall de l’institut (aquí abaix els podeu veure també en format digital).

Moltes gràcies a tots els qui han col·laborat!

3r ESO A

3r ESO B

Aquí podeu veure el projecte complet (enunciat, continguts curriculars, avaluació, etc.): Projecte estadística.pdf